Nhai và nuốt thức ăn

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

tự chăm sóc bản thân
Ngày làm: 18-08-2019

Câu 1: Trẻ dùng tay bốc từng miếng nhỏ thức ăn

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Trẻ có thể làm theo gợi ý để nhai thức ăn

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Trẻ có thể dùng thìa nghiền hoặc xắt thức ăn thành miếng nhỏ (với hỗ trợ của cha mẹ)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 4: Trẻ có thể tự xúc hoặc gắp miếng nhỏ thức ăn bằng thìa/dĩa hoặc đũa

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 5: Yêu cầu trẻ mở miệng để kiểm tra xem trẻ đã nuốt thức ăn chưa (có thể cha mẹ làm mẫu- mở miệng trước để trẻ thấy không còn thức ăn trong miệng, sau đó yêu cầu trẻ bắt chước mình)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 6: Trẻ nuốt hết thức ăn, không giữ lại trong miệng

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công