×
×

Chính sách này được áp dụng khi người dùng truy cập website a365, tạo tài khoản trên website a365 và bất kỳ thời điểm nào người dùng truy cập, sử dụng website, tức là người dùng đồng ý và chịu ràng buộc với các điều khoản được quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đồi tùy từng thời điểm)


Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

  • Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho người dùng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
  • Bạn sẽ không cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn nếu chỉ truy cập vào website mà không đăng ký tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chức năng theo dõi phát triển, chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến việc theo dõi phát triển cho trẻ như ngày sinh và tình trạng của trẻ.
  • Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản


Phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong chính sách này là thông tin có thể nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân. Những thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sẽ thu thập khi bạn đăng ký tài khoản trên website a365.vn bao gồm: tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email và các thông tin liên quan tới trẻ của bạn như họ tên của trẻ, ngày sinh của trẻ, tình trạng của trẻ.

Nếu bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào webiste a365 bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của bên thứ ba (ví dụ như Facebook, Google), chúng tôi sẽ nhập thông tin của bạn từ bên thứ ba đó để giúp bạn tạo lập tài khoản với chúng tôi


Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ dùng thông tin bạn đã cung cấp để hỗ trợ bạn quản lý tài khoản và thực hiện các hoạt động liên quan đến theo dõi phát triển và can thiệp cho trẻ

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để báo cáo cho nhà tài trợ và các đối tác khác cũng như tải các dữ liệu lên hệ thống báo cáo của nhà tài trợ, tuy nhiên những dữ liệu được sử dụng để báo cáo sẽ không có tên hay bất cứ thông tin cá nhân (những thông tin có thể nhận diện) của bạn để đảm bảo sự riêng tư và bảo mật của người sử dụng website này.

Chúng tôi có thể dùng thông tin bạn cung cấp để thực hiên các nghiên cứu, tuy nhiên các thông tin cá nhân (những thông tin có thể nhận diện) sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê.

Các thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào hiện không sử dụng trang a365.vn, ngoại trừ theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin cá nhân này để liên hệ trực tiếp với bạn nhằm hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng website a365 để sàng lọc và can thiệp cho trẻ cũng như thông báo về các hoạt động mới của website.

Chúng tôi dùng thông tin bạn cung cấp để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách website của chúng tôi được sử dụng. Ví dụ: chúng tôi phân tích dữ liệu về các lần truy cập của bạn vào website của chúng tôi để thực hiện những việc như tối ưu hóa website. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba, như dịch vụ phân tích của Google Analytics. Những dịch vụ phân tích này giúp chúng tôi phân tích việc người dùng sử dụng a365 và cải thiện website. Chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin của bạn cho các nhà cung cấp này và bên thứ ba liên quan, hoặc họ có thể trực tiếp thu thập những thông tin này để đánh giá việc sử dụng website, giúp quản lý webiste và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Để tìm hiểu về Google Analytics, vui lòng truy cập http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html và https://www.google.com/policies/privacy/partners/.


Sự tự nguyện cung cấp thông tin

Việc cung cấp các thông tin cá nhân của bạn là hoàn toàn tự nguyện, điều này thể hiện qua việc đọc, hiểu và đồng ý với tuyên bố "Tôi đồng ý các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của tổ chức về quy định đăng ký tài khoản" khi bạn đăng ký tài khoản trên website a365.


Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Việc bảo mật dữ liệu cá nhân của Bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.


Xóa tài khoản

Cách 1: Làm theo hướng dẫn: Hướng dẫn xoá tài khoản và dữ liệu trên A365

Cách 2: Gửi email đến địa chỉ: support.a365@ccihp.org để được hỗ trợ xóa tài khoản. Nội dung gồm địa chỉ email, số điện thoại đăng ký của tài khoản, kèm yêu cầu xóa. Khi yêu cầu được nhận, chúng tôi sẽ tiến hành quy trình xử lý yêu cầu bao gồm: sao lưu thông tin cần thiết, xóa tài khoản được yêu cầu. Tài khoản sẽ được xóa hoàn toàn trên toàn bộ nền tảng hiện có của A365 (website và mobile application), đồng nghĩa với việc bạn không thể truy cập bằng thông tin tài khoản này trên toàn bộ hệ thống của chúng tôi trong tương lai. Quy trình xử lý trong vòng 30 ngày làm việc (không tính Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ Tết). Chúng tôi sẽ lưu trữ một số thông tin dữ liệu của tài khoản trong một thời gian dài khi cần thiết để phục vụ mục đích pháp lý hoặc nghiên cứu hợp pháp đã đề cập ở trên. Ví dụ: để bảo mật, ngăn chặn hành vi lừa đảo, lạm dụng thông tin gây sai lệch kết quả.


Xóa dữ liệu

Quy trình yêu cầu xóa dữ liệu

Dữ liệu người dùng sẽ được xoá khi bạn yêu cầu xoá tài khoản. Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu thông qua trang web của chúng tôi hoặc trực tiếp trên ứng dụng. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện điều đó theo hướng dẫn: Hướng dẫn xoá tài khoản và dữ liệu trên A365


Thông tin cần thiết cho yêu cầu xóa

Bạn có thể cần phải đăng nhập để yêu cầu xóa dữ liệu, vì vậy có thể bạn phải có tên người dùng và mật khẩu của tài khoản.


Dòng thời gian xóa dữ liệu

Hệ thống sẽ thực hiện xoá dữ liệu sau 30 ngày kể từ khi bạn tạo yêu cầu xoá. Trong vòng 30 ngày trước khi dữ liệu bị xoá khỏi hệ thống, bạn cũng có thể liên hệ chúng tôi để huỷ yêu cầu xoá tài khoản.


Xác nhận xóa dữ liệu

Sẽ có thông báo thành công ghi nhận yêu cầu xoá tài khoản và dữ liệu của bạn.


Thông tin liên lạc

Bạn có thể gửi email support.a365@ccihp.org nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc thắc mắc nào về quá trình xóa dữ liệu.


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số

Số 48 Tổ 39 Ngách 251/8 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số ĐT: (84-4) 35770261

Follow us