×
×

A365, chúng tôi là ai?

A365 (viết tắt của Ability 365) được phát triển trong dự án "Ứng dụng phần mềm thông minh trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ", do Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và Dân số (CCIHP), Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam (VAN) và các chuyên gia trong nước và quốc tế phối hợp thực hiện. Dự án được tài trợ từ tổ chức Grand Challenges Canada (nhà tài trợ chính), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) và 1 số nhà tài trợ khác.

Tầm nhìn và Sứ mệnh

  • A365 tập trung vào các đổi mới sáng tạo, kết hợp các tiến bộ kỹ thuật, xã hội và doanh nghiệp để cải thiện cuộc sống của trẻ em có Rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác và gia đình các em.
  • A365 kết nối và giúp các chuyên gia có đam mê, cam kết và có tinh thần học tập có cơ hội phát triển
  • A365 hướng tới hợp tác về các giải pháp khoa học và giáo dục để thúc đẩy một xã hội hòa nhập
Tam nhin su menh

Giá trị cốt lõi

Có bằng chứng khoa học

Các giải pháp ứng dụng dựa trên các bằng chứng khoa học

Tính cam kết

Cam kết hỗ trợ trẻ và gia đình các em

Dễ dàng tiếp cận

Mọi đối tượng, đặc biệt là những gia đình có khó khăn về mặt tài chính có thể dễ dàng tiếp cận

Tính nhất quán

Nhất quán trong giao tiếp và hướng tiếp cận

Follow us