×
×
Video hướng dẫn sử dụng nội dung can thiệp trên A365

Giới thiệu các thông tin về sự phát triển thông thường của trẻ và những khó khăn ở trẻ có nhu cầu đặc biệt, kèm theo các hướng dẫn đặt mục tiêu can thiệp toàn diện để cha mẹ can thiệp cho trẻ tại gia đình

Hướng dẫn các chiến lược, hay cách cha mẹ dạy trẻ trong bất kỳ hoạt động nào như phát triển nhận thức, giao tiếp, chơi đùa, tự chăm sóc bản thân, v.v. Bên cạnh đó, là hướng dẫn các cha mẹ hỗ trợ trong các tình huống trẻ khó khăn về xử lý cảm giác của trẻ. Các chiến lược này rất quan trọng để cha mẹ dạy trẻ hiệu quả, nên cần được thực hành mọi lúc, mọi nơi

Hướng dẫn bằng video cách dạy trẻ các hoạt động từ mức dễ tới khó trong 8 lĩnh vực: học tập, chơi đùa, giao tiếp, vận động và thể thao, tự chăm sóc bản thân và làm việc nhà, hiểu cảm xúc và điều tiết hành vi, tham gia hoạt động cộng đồng, xây dựng các mối quan hệ.

Ví dụ một số video can thiệp mẫu trên A365

A365 dự kiến sẽ xây dựng một kho dữ liệu với gần 300 video mẫu để hỗ trợ phụ huynh/giáo viên trong quá trình can thiệp cho trẻ. Hiện nay, có hơn 120 video đã được xây dựng hoàn thiện và đăng tải trong phần HƯỚNG DẪN CAN THIỆP. Dưới đây là ví dụ về một số video can thiệp trên A365. Để xem được hết các video can thiệp trên A365, bạn cần đăng ký tài khoản. Đăng ký tài khoản ngay

Follow us