Theo dõi sự phát triển của trẻ

Bạn muốn biết trẻ có phát triển tương đương với độ tuổi?

Bạn muốn kiểm tra trẻ có dấu hiệu rối loạn phát triển hay tự kỷ?

Sàng lọc
Can thiệp cho trẻ tự kỷ

Bạn có con nhỏ dưới 7 tuổi đã được chẩn đoán tự kỷ?

Bạn muốn làm can thiệp tại nhà cho con?

can thiệp
26143
bài sàng lọc
đã được thực hiện trên A365
2811
phụ huynh
đã sử dụng A365 để can thiệp tại nhà cho con