×
×

Khóa học dành cho phụ huynh

Khóa học can thiệp vui và hiệu quả tại gia đình

Khóa học dành cho bố mẹ của trẻ nghi ngờ hoặc có tự kỷ, chậm phát triển, chậm nói, v.v. được xây dựng từ các phương pháp can thiệp có nhiều bằng chứng và từ kinh nghiệm hướng dẫn can thiệp trên hơn 960 gia đình tại các tỉnh thành Việt Nam và các quốc gia khác, bao gồm Nhật, Singapore, Thái Lan, Úc, Séc, Đức, Mỹ, Canada,...

Khóa học dành cho người chăm sóc(CST)

Khóa học dành cho bố mẹ của trẻ nghi ngờ hoặc có tự kỷ, chậm phát triển, châm nói, v.v. ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xây dựng và được Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) thích ứng, triển khai thực hiện trong khuôn khổ dự án Tôi lớn mạnh với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Follow us