đối phó với các vấn đề cảm giác

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

Điều tiết cảm xúc
Ngày làm: 25-06-2019

Câu 1: Trẻ có thể làm theo một chế độ điều hòa giác quan được lồng ghép vào trong thời gian biểu hàng ngày

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Trẻ có thể tham gia các hoạt động hàng ngày mà không có các hành vi tìm kiếm hoặc né tránh cảm giác làm ảnh hưởng tới việc thực hiện hoạt động của trẻ

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Khi có biểu hiện các hành vi tìm kiếm hoặc né tránh cảm giác. trẻ có thể lựa chọn các hoạt động giúp trẻ đạt được trạng thái cân bằng

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công