Dạy trẻ giao tiếp mắt (phần 2)

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

giao tiếp
Ngày làm: 23-07-2019

Câu 1: Trẻ giao tiếp mắt để dò tìm thông tin (VD: xem mẹ đang nhìn gì, xem tại sao tự dưng mẹ lại dừng hoạt động, v.v.)?

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Trẻ giao tiếp mắt để dò xét cảm xúc, thái độ (VD: mẹ đang bực mình, sắp phạt trẻ)?

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Trẻ giao tiếp mắt để tìm sự cho phép của bố mẹ(VD: khi xin đồ chơi, bánh kẹo, v.v.)?

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công