ăn và uống

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

tự chăm sóc bản thân
Ngày làm: 25-06-2019

Câu 1: Trẻ có thể ăn và uống trong hoàn cảnh phù hợp (ví dụ: ngồi tại bàn ăn)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Trẻ có thể tự mình sử dụng các vật dụng cần thiết cho việc ăn hoặc uống (ví dụ: thìa, bát, cốc, vv…)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Trẻ có thể ăn hoặc uống nhiều loại thức ăn và đồ uống (ít nhất 5 loại thức ăn và 3 loại đồ uống khác nhau)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 4: Trẻ chủ động tham gia vào quá trình chế biến đồ ăn (bao gồm cả việc chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp sau khi ăn)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công