Tỷ lệ hiện mắc tự kỷ dao động tuỳ theo nghiên cứu. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới ước tính cứ 160 trẻ thì có một trẻ có rối loạn phổ tự kỷ [3]. Trung tâm phòng chống dịch bệnh của Mỹ công bố tỷ lệ có rối loạn phổ tự kỷ là 1/68 trẻ [4].

Tất cả trẻ em không phân biệt dân tộc và tầng lớp xã hội đều có thể mắc tự kỷ [5].

Trẻ em trai mắc tự kỷ gấp từ 4 -5 lần so với trẻ em gái [5].

Tại Việt Nam, số trẻ được chẩn đoán tự kỷ ngày càng tăng lên. Cụ thể, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số trẻ được chẩn đoán tự kỷ trong các năm là: 2008: 450 trẻ, 2009: 963 trẻ, 2010: 1792 trẻ [6].

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365