Vâng (Cookies là những tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của trang web chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt web (nếu bạn cho phép)). Điều này cho phép hệ thống trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của trang web nhận dạng các trang web hoặc chụp lại và ghi nhớ các thông tin nhất định.

Chúng tôi sử dụng cookie để biên soạn, tổng hợp dữ liệu về chi tiết trang web, lưu lượng truy cập và tương tác trang web để chúng tôi có thể cho các bạn các trải nghiệm và bộ công cụ tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng hỗ trợ với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 để hiểu hơn về những người ghé thăm a365. Những người cung cấp dịch vụ này không được phép thay mặt a365 sử dụng các thông tin thu thập được, trừ việc giúp chúng tôi thực hiện và cải thiện hoạt động trên a365.