Nghiêm cấm sao chép nội dung dưới mọi hình thức mà chưa được sự chấp thuận. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên www.a365.vn đều phải xin phép bằng văn bản và có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số. Khi sử dụng hoặc đăng tải lại, cần công bố nguồn tài liệu thuộc về website www.a365.vn và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số.