Ở độ tuổi này, hầu hết trẻ làm được những điều sau:

Về mặt xã hội/cảm xúc:

 • Có thể sợ người lạ;
 • Có thể luôn bám theo người lớn trong gia đình;
 • Có đồ chơi ưa thích.

Về mặt ngôn ngữ/giao tiếp

 • Hiểu được từ “không”;
 • Nói được nhiều âm khác nhau như mama và baba;
 • Bắt chước âm thanh và cử chỉ của người khác;
 • Dùng tay để chỉ vào đồ vật.

Nhận thức (học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề):

 • Nhìn theo khi đồ vật rơi xuống;
 • Tìm kiếm đồ vật mà trẻ nhìn thấy bạn đã dấu đi;
 • Chơi ú òa;
 • Cho đồ vật vào mồm;
 • Chuyển đồ vật thành thạo từ tay này sang tay khác;
 • Nhặt đồ vật nhỏ như ngũ cốc bằng ngón cái và ngón trỏ.

Vận động / phát triển thể chất:

 • Đứng, giữ vững người;
 • Có thể tự ngồi được;
 • Ngồi được mà không cần trợ giúp;
 • Có thể bám để đứng dậy;
 • Bò.

Hãy nói chuyện sớm với bác sĩ hoặc làm bộ câu hỏi sàng lọc phát triển ASQ-3 nếu con bạn:

 • Với sự hỗ trợ, chân trẻ không chịu được trọng lượng cơ thể
 • Không ngồi được khi được trợ giúp;
 • Không bập bẹ (mama, baba, dada);
 • Không chơi bất kỳ trò chơi nào liên quan đến chuyển động tới lui;
 • Không phản ứng khi được gọi tên;
 • Không có vẻ nhận ra người quen;
 • Không nhìn về phía bạn chỉ;
 • Không chuyển đồ chơi từ tay này sang tay kia.

Tài liệu tham khảo: 

Centers for Disease Control and prevention. USA; 2015. Learn the Signs. Act Early.

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365