Bài ASQ® tháng tuổi

  • • Tên của trẻ :
  • • Ngày sinh: --
  • • Mã trẻ:
  • • Người làm sàng lọc:
  • • Ngày làm sàng lọc: 23-07-2019

1. GIẢI THÍCH VỀ BẢNG HỎI ASQ® :

ASQ® là hệ thống câu hỏi dành cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ tự điền nhằm sàng lọc và theo dõi sự phát triển toàn diện và phát hiện sớm các rối loạn phát triển ở trẻ. ASQ® sàng lọc và theo dõi 5 lĩnh vực phát triển: Giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, giải quyết vấn đề, và cá nhân - xã hội. Mỗi lĩnh vực ở một độ tuổi nhất định có một ngưỡng giới hạn.

Điểm của trẻ
Vùng điểm thể hiện trẻ đang gặp khó khăn
Vùng điểm thể hiện trẻ cần được theo dõi thêm và làm sàng lọc lại do một số kỹ năng chưa thành thục
Vùng điểm thể hiện trẻ có sự phát triển bình thường

2. ĐIỂM CỦA TRẺ SAU KHI LÀM SÀNG LỌC NHƯ SAU:

Lĩnh vực
Điểm ngưỡng giới hạn
Điểm của trẻ
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Giao tiếp
Vận động thô
Vận động tinh
Giải quyết vấn đề
Cá nhân xã hội

3. Nhận xét chung :

Trẻ:

• Có sự phát triển bình thường ở các lĩnh vực Giao tiếp, Vận động thô, Vận động tinh, Giải quyết vấn đề, Cá nhân xã hội. Điều này có nghĩa là trẻ phát triển tương đương với các trẻ cùng độ tuổi ở các lĩnh vực này.

4. Gợi ý cho gia đình

• Vì trẻ có sự phát triển chậm hơn các trẻ khác cùng độ tuổi, gia đình nên làm thêm câu hỏi sàng lọc tự kỷ M-CHAT-R theo đường link M-CHAT-R để đánh giá về nguy cơ tự kỷ của trẻ.
• Trong trường hợp gia đình vẫn còn băn khoăn, lo lắng, gia đình có thể đưa trẻ đến các cơ sở y tế để trao đổi thêm với cán bộ chuyên môn hoặc có đánh giá chuyên sâu hơn về sự phát triển của trẻ.
• Gia đình có thể tham khảo một số trò chơi hữu ích cho sự phát triển của trẻ theo đường link sau:http://www.a365.vn/giup-tre-phat-trien-ky-nang
Cảm ơn gia đình đã tin tưởng sử dụng A365