Theo dõi sự phát triển của trẻ

Bạn muốn biết trẻ có phát triển tương đương với độ tuổi?

Bạn muốn kiểm tra trẻ có dấu hiệu rối loạn phát triển hay tự kỷ?

Sàng lọc
Can thiệp cho trẻ tự kỷ

Bạn có con nhỏ dưới 7 tuổi đã được chẩn đoán tự kỷ?

Bạn muốn làm can thiệp tại nhà cho con?

can thiệp
4071
trẻ
đã được sàng lọc với A365
582
phụ huynh
đã sử dụng phần mềm A365 để can thiệp tại nhà cho con