Danh sách kỹ năng tiền tiểu học (dành cho bố mẹ/ người chăm sóc)

Danh sách này là một gợi ý theo tiêu chuẩn của Úc  giúp bạn xác định trẻ đã sẵn sàng cho môi trường trường học. Trẻ không nhất thiết cần phải có tất cả những kỹ năng này, tuy nhiên, đây là một hướng dẫn tốt cho việc bạn cần làm trong 1 năm trước khi bé bắt đầu đi học. Đối với những trẻ đang cân nhắc học lớp hỗ trợ hoặc trường đặc biệt, bạn có thể đưa nhiều kỹ năng dưới đây vào chương trình cá nhân của bé.

Kỹ năng tự phục vụ

Kỹ năng vận động tinh

Kỹ năng tiền đề cho học tập

Trẻ có thể:

Kỹ năng vận động thô

Trẻ có thể

Khả năng nghe hiểu ngôn ngữ

Trẻ có thể

Ngôn ngữ diễn đạt

Trẻ có thể

Kỹ năng cảm xúc

Trẻ có thể

Kỹ năng xã hội

Trẻ có thể

 

 

Danh sách kỹ năng tiền tiểu học (dành cho thầy cô giáo mầm non)

Khi tới lớp

Trẻ có thể

Hoạt động cá nhân

Trẻ có thể

Vệ sinh 

Trẻ có thể

Bữa phụ

Trẻ có thể

Mối quan hệ với người khác

Trẻ có thể

+ Người quen

+ Người lớn hoặc những đứa trẻ cùng trang lứa không quen biết

Chia sẻ và theo lượt

Trẻ có thể

+ Cá nhân

+ Trong nhóm nhỏ

+ Trong nhóm lớn

Kỹ năng cho giờ làm việc nhóm

Trẻ có thể

Bắt chước

Trẻ có thể

 

Sinh hoạt hàng ngày

Trẻ có thể

 

Ngôn ngữ diễn đạt

Trẻ có thể

+ người lớn quen thuộc ở trường mầm non

+ người lớn không quen thuộc ở trường mầm non

+ bạn cùng trang lứa ở trường mầm non

+ người lớn

+ trẻ khác

Ngôn ngữ tiếp nhận

Trẻ có thể

Các kỹ năng lúc tan trường

Trẻ có thể