1. Kết quả MCHAT của con tôi là “nguy cơ thấp” nhưng tôi vẫn cảm thấy lo ngại, tôi nên làm gì?

– Nếu bạn vẫn cảm thấy lo ngại, hãy nói chuyện với bác sĩ và thử cùng họ làm lại MCHAT R/F. MCHAT là một công cụ sàng lọc cho Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) nhưng có thể phát hiện những sự chậm phát triển khác của con bạn. MCHAT không thể phát hiện những dấu hiệu sớm của tự kỷ ở tất cả trẻ nhỏ.

– Cán bộ y tế cũng có thể khuyên bạn đến gặp một bác sĩ chuyên khoa hoặc nhà chuyên môn khác để có đánh giá chuyên sâu. Tham khảo thêm danh sách một số cơ sở có cung cấp dịch vụ đánh giá và can thiệp ở đây.

  1. Tại sao tôi nên đăng ký với tư cách là một phụ huynh?

Khi đăng ký với tư cách là phụ huynh, bạn có thể lưu lại kết quả MCHAT để sử dụng trong tương lại hoăc in lại kết quả đó khi cần.

  1. Tại sao tôi nên đăng ký với tư cách là một cán bộ chuyên môn?

Là một cán bộ chuyên môn, bạn có thể lưu lại kết quả MCHAT của các học sinh (nếu bạn là giáo viên, hoặc chuyên gia can thiệp sớm), hoặc bệnh nhân của bạn (nếu bạn là cán bộ y tế). Bạn cũng có thể sử dụng MCHAT-R/F (là phiên bản dành cho cán bộ y tế) để tiến hành sàng lọc chuyên sâu cho bệnh nhân.

  1. Con tôi có tự kỷ không?

Không phải tất cả mọi trẻ nhận được kết quả “nguy cơ tự kỷ trung bình” hoặc “nguy cơ tự kỷ cao” khi làm MCHAT đều sẽ được chẩn đoán tự kỷ khi dùng những tiêu chuẩn chính thức. Tuy nhiên, khi trẻ có kết quả MCHAT với dấu hiệu lo ngại, trẻ nên được đánh giá sâu hơn bởi chuyên gia y tế ở cơ sở can thiệp sớm hoặc bởi các nhà chuyên môn khác.

  1. Nếu kết quả MCHAT của con tôi là “nguy cơ tự kỷ trung bình” hoặc “nguy cơ tự kỷ cao” tôi có thể tìm đến đâu?

Hãy sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ để cùng nhau xem lại kết quả MCHAT. In kết quả này trước khi bạn đi và đưa 1 bản sao cho người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con bạn. Bác sĩ sẽ xem lại kết quả MCHAT cùng bạn để khẳng định lại kết quả và có thể khuyên bạn đến cơ sở Can thiệp sớm của khu vực hoặc đến gặp các chuyên gia y tế khác. Tham khảo thêm danh sách một số cơ sở có cung cấp dịch vụ đánh giá và can thiệp ở đây.

  1. MCHAT được dùng cho trẻ ở độ tuổi nào?

– MCHAT được sử dụng cho trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi. Tuy nhiên tác giả tư vấn cho nhóm A365 rằng, trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu công cụ sàng lọc tự kỷ, bộ công cụ này có thể sử dụng cho trẻ đến 48 tháng.

– Nếu như con tôi ở ngoài độ tuổi đấy thì sao?

+ Nếu con bạn ít hơn 16 tháng tuổi và bạn có những lo ngại về sự phát triển của con, hãy bắt đầu bằng việc hỏi ý kiến chuyên gia y tế. Hệ thống điểm được sử dụng trong MCHAT mới chỉ được kiểm tra trên trẻ từ 16-30 tháng, hiện tại chúng tôi chưa có nghiên cứu về mối liên quan giữa điểm MCHAT và tự kỷ hay các tình trạng chậm phát triển khác ở trẻ dưới 16 tháng tuổi.

+ Nếu con bạn trong độ tuổi từ 30-48 tháng, bạn vẫn có thể sử dụng công cụ M-CHAT trực tuyến tại A365 để tiến hành đánh giá nguy cơ tự kỷ ở trẻ.

  1. Kết quả MCHAT được tính toán như thế nào?

– Với tất cả các câu hỏi trừ câu 2, 5 và 12, câu trả lời “KHÔNG” thể hiện nguy cơ tự kỷ.  Với câu 2, 5 và 12, câu trả lời “CÓ” sẽ là có nguy cơ tự kỷ. Cách tính điểm sau sẽ tối đa hóa tính chất tâm lý của MCHAT:

Nguồn tài liệu:

M-CHAT. M-CHAT Frequently Asked Questions. Lineagen. Available from: https://www.m-chat.org/faq.php/