×
×

Chương trình đào tạo y khoa liên tục "BẠI NÃO VÀ TÍCH HỢP PHÒNG NGỪA BẠO LỰC GIỚI TRONG DỊCH VỤ PHCN"

Ngày cập nhật: 03/11/2022

📌Trong 3 ngày từ 18-20/8/2022, Hội thảo Chương trình đào tạo y khoa liên tục với chủ đề “Bại não và tích hợp phòng ngừa Bạo lực giới trong dịch vụ PHCN” trong khuôn khổ dự án Hòa nhập 1 được tổ chức tại Trường Đại học Y-Dược Huế.🥰