×

Bệnh viện Nhi Trung ương chính thức phê duyệt công cụ theo dõi phát triển trên website a365.vn

Ngày cập nhật: 29/08/2020
Bệnh viện Nhi Trung ương
công cụ theo dõi phát triển
A365

Ngày 13/01/2020, đội ngũ A365 của CCIHP đã trực tiếp trình diễn với bệnh viện Nhi Trung Ương bộ công cụ sàng lọc và theo dõi phát triển cho trẻ trên website a365.vn. Tại buổi họp, hai bên đã thống nhất đồng thuận cùng phát triển và đưa công cụ sàng lọc tự kỷ, theo dõi phát triển toàn diện tới nhiều gia đình hơn nữa.


Sau buổi họp đó, ngày 18/02/2020 bệnh viện đã chính thức phê duyệt bộ công cụ của A365. Đây sẽ là căn cứ để Bộ Y tế xem xét và đưa bộ công cụ vào hướng dẫn để ngành Y tế áp dụng trên toàn quốc.


Ngày 13/01/2020, bệnh viện Nhi Trung ương thẩm định công cụ sàng lọc trên a365.vn


Bộ công cụ theo dõi phát triển ASQ-3 cho trẻ từ 01 đến 66 tháng tuổi và bảng hỏi MCHAT-R, MCHAT R/F là các bộ câu hỏi quy chuẩn được hiệp hội nhi khoa Mỹ khuyên dùng.


ASQ-3 được coi như tiêu chuẩn vàng để sàng lọc sự phát triển cho trẻ. ASQ-3 theo dõi sự phát triển của trẻ ở 5 lĩnh vực: giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, cá nhân xã hội, và giải quyết vấn đề, từ đó phát hiện các điểm mạnh cũng như các lĩnh vực mà trẻ cần hỗ trợ.


Còn M-CHAT là bảng hỏi sàng lọc tự kỷ được thiết kế để giúp cha mẹ và người chăm sóc phát hiện tối đa các trường hợp có nguy cơ cần được chuyển gửi đánh giá chuyên sâu nhằm xác định có rối loạn phổ tự kỷ hay không. M-CHAT giúp sàng lọc tự kỷ cho trẻ từ 16 –30 tháng.


Ngày 18/02/2020, Bệnh viện Nhi Trung ương chính thức thông qua công cụ theo dõi phát triển trên website a365.vn


Để tìm hiểu thêm thông tin và làm bộ công cụ sàng lọc và theo dõi phát triển, cha mẹ có thể truy cập đường link này nhé: https://a365.vn/theo-doi-phat-trien