×
×

Lựa chọn làm bài ASQ

Bạn có thể chọn một trong hai cách.

Người dùng có tài khoản

Miễn phí hoàn toàn
  • Làm bài theo dõi phát triển của trẻ
  • Đánh giá và theo dõi sự phát triển của trẻ qua nhiều giai đoạn lứa tuổi
  • Theo dõi và đối chiếu sự phát triển của nhiều trẻ cùng lúc
  • Xem các hoạt động thúc đẩy sự phát triển cho trẻ
Làm ASQ(Cần đăng nhập)

Người dùng không đăng nhập

  • Làm bài theo dõi phát triển của trẻ
  • Đánh giá và theo dõi sự phát triển của trẻ qua nhiều giai đoạn lứa tuổi
  • Theo dõi và đối chiếu sự phát triển của nhiều trẻ cùng lúc
  • Xem các hoạt động thúc đẩy sự phát triển cho trẻ
Làm ASQ(Không cần đăng nhập)

Follow us