×
×

Dành cho phụ huynh

Tại sao nên đăng nhập để sử dụng A365?

Người dùng có tài khoản

Miễn phí hoàn toàn
  • Làm bài theo dõi phát triển của trẻ
  • Đánh giá và theo dõi sự phát triển của trẻ qua nhiều giai đoạn lứa tuổi
  • Theo dõi và đối chiếu sự phát triển của nhiều trẻ cùng lúc
  • Xem các hoạt động thúc đẩy sự phát triển cho trẻ

Người dùng không đăng nhập

  • Làm bài theo dõi phát triển của trẻ
  • Đánh giá và theo dõi sự phát triển của trẻ qua nhiều giai đoạn lứa tuổi
  • Theo dõi và đối chiếu sự phát triển của nhiều trẻ cùng lúc
  • Xem các hoạt động thúc đẩy sự phát triển cho trẻ

Follow us