Dạy trẻ về xoa dịu và an ủi

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

Điều tiết cảm xúc
Ngày làm: 23-07-2019

Câu 1: Khi có hỗ trợ, trẻ có thể đáp ứng với cha mẹ, anh chị em hoặc vật nuôi một cách thích hợp (bằng lời nói hoặc không lời). Ví dụ: Có thể sử dụng câu chuyện xã hội nói rằng "Cô ấy đang khóc. Cô phải rất buồn ". Cùng trò chuyện xem cô ấy có ổn không nhé)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Trẻ có thể đáp ứng với cha mẹ, anh chị em hoặc vật nuôi một cách thích hợp (bằng lời nói hoặc không lời)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Có thể nhận dạng hình ảnh thể hiện cảm xúc đơn giản. Ví dụ: mặt vui /mặt buồn

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 4: Có thể gắn nhãn các biểu hiện cảm xúc lên hình ảnh. Ví dụ: mặt vui vẻ/ khuôn mặt đang tươi cười, mặt buồn / đang khóc

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 5: Xin phép trước khi làm, ví dụ xin phép sử dụng đồ dùng/đồ chơi của người khác (có thể xin phép bằng lời nói hoặc cử chỉ; có thể cần mẹ nhắc nhở hoặc làm mẫu cho con)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công