Dạy trẻ hiểu và làm theo hướng dẫn

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

giao tiếp
Ngày làm: 23-07-2019

Câu 1: Trẻ có thể chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác mà không gặp khó khăn nghe theo hướng dẫn

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Trẻ có thể làm theo hướng dẫn một bước có chỉ dẫn bằng vận động (ví dụ như cha mẹ vỗ tay và nói trẻ vỗ tay, trẻ có thể vỗ tay).

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Trẻ có thể làm theo hướng dẫn có một bước chi tiết hơn (ví dụ như: đi lấy khối hộp màu xanh, đi lấy quả bóng lớn)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 4: Trẻ có thể làm theo hướng dẫn có hai bước bằng lời nói một cách độc lập và hiệu quả (ví dụ như lấy hình chữ nhật xếp vào ô)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công