Dạy trẻ hiểu các trạng thái cảm xúc

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

điều tiết cảm xúc
Ngày làm: 18-08-2019

Câu 1: Có thể bắt chước cha mẹ làm mặt cười trong gương nếu được yêu cầu

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Có thể bắt chước cha mẹ làm mặt cười trong gương

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Có thể bắt chước cha mẹ làm mặt buồn/mếu trong gương nếu được yêu cầu

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 4: Có thể bắt chước cha mẹ làm mặt buồn trong gương

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 5: Thể hiện nhiều kiểu cảm xúc, có thể bình tĩnh lại hoặc cảm thấy dễ chịu khi được giúp đỡ. Ví dụ: trẻ có đồ vật hoặc một thói quen giúp trẻ lấy lại bình tĩnh (nghe nhạc, đến một nơi đặc biệt trong một thời gian)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công