Dạy trẻ biết không tự làm đau bản thân

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

điều tiết cảm xúc
Ngày làm: 23-07-2019

Câu 1: Trẻ có thể truyền đạt sự không hài lòng của mình theo một cách phù hợp (ví dụ: đi khỏi nơi xảy ra điều khiến trẻ bực mình, nói không một cách bình tĩnh).

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Trẻ có thể sử dụng các chiến lượt để giữ bình tĩnh khi bắt đầu cảm thấy bực tức (ví dụ, nghỉ ngơi, hít thở sâu 10 lần)

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Trẻ có phản ứng lại khi được hướng dẫn các hoạt động chơi khác phù hợp, thay vì các hành vi tự kích thích hoặc gây thương tích

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công