Dạy trẻ biết giữ bình tĩnh

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

điều tiết cảm xúc
Ngày làm: 18-08-2019

Câu 1: Trẻ có cách truyện đạt hiệu quả những mong muốn của bản thân thông qua ngôn ngữ, cử chỉ hoặc qua tranh ảnh

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Trẻ có thể tự điều tiết và giữ bình tĩnh một vài phút sau khi có dấu hiệu tăng động, hoặc sau khi tức giận khoảng 10-15 phút.

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Trẻ có thể lựa chọn những hoạt động phù hợp để giữ bình tĩnh, ví dụ nghe nhạc nhẹ nhàng, chơi xích đu hoặc nghỉ ngơi ở nơi yên tính.

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công