Dạy trẻ biết chơi một mình đúng cách

* Số lần con làm theo = Số lần con cố gắng làm theo cha/mẹ thực hiện hoạt động, có thể thành công hoặc không.

**Mức độ hỗ trợ con: 1 = Trẻ tự làm độc lập (không cần trợ giúp), 2 = Gợi ý bằng cử chỉ, 3 = Gợi ý bằng lời nói, 4 = Gợi ý hoàn toàn.

*** Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công = Số lần trẻ hoàn thành hoạt động đó một cách thành công, có thể có hoặc không có hỗ trợ của cha mẹ

chơi và học
Ngày làm: 18-08-2019

Câu 1: Trẻ có thể lựa chọn đồ chơi hay khởi xướng một hoạt động hoặc một trò chơi

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 2: Trẻ có thể tự tham gia hoạt động hoặc sử dụng đồ chơi đúng cách và an toàn

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công

Câu 3: Trẻ có thể tự tham gia vào một hoạt động khi ngồi cạnh một trẻ khác cũng đang chơi mà có các hành vi không phù hợp với trẻ (ví dụ: giật đồ chơi của trẻ, đánh trẻ hoặc khóc) trong khoảng 10-15 phút

Số lần phụ huynh thực hiện/ thử hoạt động

Số lần con làm theo

Mức độ hỗ trợ con

Số lần trẻ thực hiện hoạt động thành công