ASQ – 3 là bộ câu hỏi về sự phát triển của trẻ từ 2 tháng tuổi đến 6 tuổi, do các chuyên gia Đại học Oregon, Mỹ xây dựng và hoàn thiện trong hơn 40 năm qua. ASQ-3 được coi như tiêu chuẩn vàng để sàng lọc sự phát triển cho trẻ (2).

ASQ theo dõi sự phát triển của trẻ ở 5 lĩnh vực: giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, cá nhân xã hội, và giải quyết vấn đề, từ đó phát hiện các điểm mạnh cũng như các lĩnh vực mà trẻ cần hỗ trợ.

Trong khuôn khổ ứng dụng A365, cha mẹ và nhà chuyên môn có thể sử dụng bộ ASQ-3 phiên bản tiếng Việt làm sàng lọc và theo dõi sự phát triển cho trẻ từ 9 đến 48 tháng nhằm hỗ trợ phát hiện sớm rối loạn phát triển và rối loạn phổ tự kỷ. ASQ-3 phiên bản tiếng Việt được chính nhóm nghiên cứu của trường Đại học Oregon dịch và hiệu chỉnh.

Sử dụng ASQ để sàng lọc như thế nào?

Cha mẹ, cán bộ y tế, giáo viên mầm non, và người chăm sóc trẻ khác đều có thể sử dụng ASQ-3. Bạn sẽ chỉ cần 10-15 phút để hoàn thành bộ câu hỏi này. Thực hiện bộ câu hỏi này bạn cần:

Với mỗi câu hỏi, chọn một trong ba lựa chọn ‘có’ hay ‘thỉnh thoảng’, hay ‘chưa’ dựa theo mức độ làm được của trẻ. Trong đó ‘có’ nghĩa là trẻ thường xuyên thực hiện được.

Với một số câu hỏi, bạn có thể cần thử một vài hoạt động đơn giản để khuyến khích trẻ chơi hay thực hiện các kỹ năng hàng ngày.

Hoàn thành ASQ-3

Sau khi bạn hoàn thành các câu hỏi, A365 sẽ giúp tính điểm và bạn sẽ có kết quả điểm ASQ-3 của trẻ. Nếu kết quả cho thấy trẻ đang phát triển bình thường thì bạn không cần phải lo ngại thêm điều gì và hãy quay lại làm bộ câu hỏi ASQ-3 cho trẻ ở mức tuổi tiếp theo do trẻ lớn lên và học thêm những kỹ năng mới. Nếu trẻ có một số vấn đề với một số kỹ năng, bạn có thể sẽ được nhận một số gợi ý để hỗ trợ cho con bạn, hoặc đến các cơ sở y tế để có đánh giá chuyên sâu hơn.

Người chăm sóc chính là người bạn đồng hành với quá trình phát triển của trẻ. Hoàn thành công cụ ASQ-3 để sàng lọc phát triển, bạn có thể đảm bảo bước khởi đầu tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.

Nếu bạn có lo lắng liên quan đến sự phát triển của trẻ, bạn có thể thực hiện Bộ câu hỏi sàng lọc ASQ-3 sau khi đã đăng ký làm sàng lọc cho con tại A365.

Tài liệu tham khảo:

1. Squires J, Bricker Ages & Stages Questionnaires, Third Edition (ASQ-3). Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co; 2009.

2. Ages & Stages Questionnaires. Most Trusted and Used Screener [Internet]. Paul H. Brookes Publishing Co; 2009.

Ages & Stages Questionnaires ® and ASQ® are registered trademarks of Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. ASQ-3™, and the ASQ logos are trademarks of Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365