Hai bộ công cụ được sử dụng để sàng lọc phát triển và tự kỷ

Theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ từ 9-48 tháng tuổi ở 5 lĩnh vực: Giao tiếp, Vận động tinh, Vận động thô, Cá nhân - Xã hội, Giải quyết vấn đề

Sàng lọc nguy cơ tự kỷ cho trẻ từ 16 – 48 tháng.

Tại sao bạn nên đăng nhập khi làm bài sàng lọc?

Người dùng không đăng nhập
Người dùng có tài khoản
Làm bài sàng lọc cho trẻ
In và gửi kết quả sau khi hoàn thành
Lưu lại thông tin để sàng lọc nhiều lần
Quản lý thông tin nhiều trẻ một lúc
Làm bài sàng lọc
(Không cần đăng nhập)
Đăng ký miễn phí
(Làm sàng lọc và theo dõi trẻ)