Khái niệm

Rối loạn tic (đôi khi còn gọi là tật máy giật hay tật máy cơ) là những rối loạn thuộc hệ thần kinh, khởi phát từ thời thơ ấu hoặc thanh thiếu niên. Tic là những co giật, cử động/chuyển động hoặc những âm thanh đột ngột mà người bị tic làm lặp lại nhiều lần. Những người bị rối loạn tic không thể ngăn bản thân họ làm những điều đó. Ví dụ, một người bị rối loạn tic về vận động có thể nhấp nháy mắt liên tục hoặc một người bị rối loạn tic về phát âm có thể tạo ra những âm thanh cằn nhằn/làu bàu một cách không mong muốn.

Phân loại

Có 3 loại rối loạn tic thường gặp được đưa ra trong DSM-5 (Sổ tay thống kê và chẩn đoán các loại rối loạn tâm thần – phiên bản 5)

Phân loại rối loạn tic phụ thuộc vào biểu hiện tật máy giật nào xuất hiện (vận động hay phát âm hay cả hai loại) và các triệu chứng này kéo dài trong bao lâu. Người bị rối loạn tourette sẽ có các biểu hiện tic cả vận động và phát âm và các triệu chứng tíc kéo dài ít nhất là 1 năm. Người bị rối loạn tíc về vận động hoặc phát âm mãn tính thì có các triệu chứng tíc về vận động hoặc phát âm kéo dài ít nhất là 1 năm. Người bị rối loạn tic tạm thời là những người có các biểu hiện tic về vận động hoặc phát âm hoặc cả hai nhưng các triệu chứng xuất hiện dưới 1 năm.

Tiêu chí xác định

Dưới đây là một số tiêu chí để xác định một người có rối loạn tic. Lưu ý đây chỉ là một số tiêu chí để tham khảo, chứ không nên được sử dụng để tự chẩn đoán. Nếu bạn quan tâm đến những triệu chứng này thì cần sự tư vấn của một cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị các rối loạn tic.

Hội chứng Tourette

Để chẩn đoán một người có hội chứng Tourette, người đó phải có các biểu hiện sau:

Rối loạn tic về vận động hoặc phát âm kéo dài (còn gọi là mãn tính)

Để chẩn đoán một người có rối loạn tic mãn tính, người đó phải có các biểu hiện sau:

Rối loạn tic tạm thời

Để chẩn đoán một người có rối loạn tic tạm thời, người đó phải có các biểu hiện sau:

 

Nguồn:

https://www.cdc.gov/ncbddd/tourette/diagnosis.html#TS

Tourette Syndrome and Other Tic Disorders