Một trong những khuyết tật hay thấy ở trẻ tự kỷ là khiếm khuyết về giao tiếp. Trong khi một số trẻ tự kỷ sẽ phát triển ngôn ngữ nói thì một số trẻ khác có thể sẽ không bao giờ nói được. Vì vậy một chương trình giúp phát triển khả năng ngôn ngữ hoặc cung cấp một phương thức giao tiếp thay thế khác là rất cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu này, một chương trình tăng cường giao tiếp gọi là Hệ thống giao tiếp bằng hình ảnh (Picture Exchange Communication System – PECS) đã được xây dựng.

PECS bắt nguồn từ Chương trình Tự kỷ Delaware. Nó được xây dựng riêng cho những bé không có ngôn ngữ hoặc khả năng sử dụng ngôn ngữ đúng chức năng hạn chế, là những trẻ tự kỷ hoặc có khó khăn giao tiếp xã hội khác.

PECS sử dụng các phương pháp dựa theo ABA (phân tích hành vi ứng dụng) để dạy trẻ đổi ảnh lấy những thứ mà chúng muốn như một đồ vật hay một hoạt động. Người áp dụng PECS sẽ lại gần và đưa ảnh có vật mong muốn cho người cần giao tiếp để được đồ vật đó. Trẻ sẽ tiến dần qua các giai đoạn theo trình tự, nhờ thế chúng sẽ giao tiếp được trong tình huống xã hội. Khi trẻ đã sử dụng PECS đạt đến trình độ/giai đoạn nâng cao, trẻ sẽ học sắp xếp từ thành câu.

Ưu điểm của PECS là nó rõ ràng, có chủ đích, và do trẻ khởi xướng. Trẻ đưa ảnh cho bạn và ta sẽ hiểu ngay yêu cầu của trẻ. Nó cũng giúp trẻ tự kỷ dễ dàng giao tiếp với bất cứ ai. Một ưu điểm nữa là PECS không cần phải đào tạo trước quá dài hay những tài liệu đắt tiền. Ta có thể dạy cho cha mẹ và các nhà trị liệu khác để họ có thể sử dụng trong mọi môi trường quanh trẻ.

Trích: lược dịch từ: Quinn EC. 100 Questions and Answers About Autism: Expert Advice from a Physician/Parent/Caregiver [100 Câu Hỏi Của Cha Mẹ Nuôi Con Tự Kỷ].

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365