Mô hình này còn có tên gọi khác là Mô hình pháp triển dựa trên khác biệt cá nhân và dựa trên các mối quan hệ (DIR). DIR tận dụng những trải nghiệm tương tác theo dẫn dắt của trẻ, như là một hoạt động trị liệu. Trị liệu Thời gian dưới sàn (Floortime) được tiến hành trong một môi trường ít kích thích với thời gian tương tác khoảng 2 tới 5 giờ mỗi ngày.

DIR/Floortime liên quan tới khái niệm “chơi trị liệu”, trong đó hoạt động yêu thích của trẻ (chơi) được sử dụng để phát triển các kĩ năng xã hội tích cực khác. Bằng cách làm theo dẫn dắt của trẻ, người trị liệu hoặc cha mẹ sẽ mở rộng từ những gì trẻ làm được để khuyến khích trẻ có thêm tương tác. Mô hình giáo dục của Greenspan được coi là nhân thêm cả số lượng và cường độ tương tác giữa trẻ và người lớn. Sự tương tác giữa trẻ và người trị liệu sẽ tiến triển theo trình tự phát triển và được tin là sẽ dẫn tới phát triển cảm xúc của trẻ. Greenspan đã miêu tả 6 giai đoạn (hay mốc) phát triển cảm xúc mà trẻ đạt được để phát triển một nền tảng cho việc học lên cao hơn. Theo Greenspan, 6 mốc này là:

1. Khả năng đồng thời vừa chú ý đến cảnh tượng, âm thanh, và cảm giác từ thế giới xung quanh và vừa kiềm chế được bản thân.

2. Khả năng tham gia vào các mối quan hệ với mọi người.

3. Khả năng tham gia vào giao tiếp hai chiều bằng cử chỉ.

4. Khả năng tạo ra những cử chỉ phức tạp và xâu chuỗi một loạt hành động thành trải nghiệm giải quyết vấn đề kỹ lưỡng và có chủ đích.

5. Khả năng tạo ra ý tưởng.

6. Khả năng kết nối các ý tưởng để chúng trở nên logic và có cơ sở thực tế.

Greenspan tổng kết lý thuyết cho rằng áp dụng Floortime, cha mẹ và giáo viên có thể giúp trẻ tiến dần qua những mốc phát triển này. Floortime tập trung vào phát triển cảm xúc của trẻ tự kỷ chứ không phải phát triển nhận thức. Nó không tác động cụ thể tới các vấn đề như phát triển ngôn ngữ hay vận động, như các phương pháp trị liệu truyền thống khác. Floortime thường được sử dụng trong giờ chơi hàng ngày kết hợp với các phương pháp khác như ABA. Một điều quan trọng cần lưu ý là kết quả của những trẻ được can thiệp bằng mô hình giáo dục này chưa qua đủ các kiểm chứng khoa học. Vì thế, không thể đưa ra nhận định nào về tính hiệu quả của phương pháp này.

Trích: lược dịch từ: Quinn EC. 100 Questions and Answers About Autism: Expert Advice from a Physician/Parent/Caregiver [100 Câu Hỏi Của Cha Mẹ Nuôi Con Tự Kỷ].