Mời tham gia Nghiên cứu về Trải nghiệm đưa con đi chẩn đoán tự kỷ

Dự án A365 – Phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ tự kỷ trân trọng mời các cha mẹ tham gia khảo sát về trải nghiệm khi đưa con đi khám, chẩn đoán tự kỷ. Những ý kiến của anh/chị có ý nghĩa rất quan trọng và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về thực trạng các dịch vụ chẩn đoán và khám tự kỷ hiện nay ở Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở để các nhà nghiên cứu và người làm chính sách xây dựng các chương trình hỗ trợ tốt hơn cho trẻ tự kỷ và gia đình.

Bộ câu hỏi có 39 câu chia thành 3 phần, bao gồm thông tin về trẻ, quá trình phát hiện và khám tự kỷ của trẻ, và một số thông tin về anh/chị. Thông tin cá nhân do anh/chị cung cấp hoàn toàn được giữ bảo mật, và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Nếu anh/chị có câu hỏi hoặc ý kiến về việc thu thập và sử dụng thông tin từ khảo sát, vui lòng liên hệ email: a365@ccihp.org.

Khi đã sẵn sàng, anh/chị hãy truy cập vào đường link http://bit.ly/a365-chan-doan-tu-ky và làm theo hướng dẫn để trả lời các câu hỏi. Anh/chị sẽ cần khoảng 10 phút để hoàn thành khảo sát này, và anh/chị chỉ cần thực hiện khảo sát 1 lần. Để cảm ơn sự tham gia của anh/chị, mỗi tuần A365 sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 10 phụ huynh đã hoàn thành khảo sát để tặng 10 phần quà may mắn là bộ sách “Hướng dẫn phát triển kỹ năng cho trẻ tự kỷ.”

Trân trọng cảm ơn anh/chị đã dành thời gian!