Bộ câu hỏi về chất lượng cuộc sống của cha mẹ có con tự kỷ
Đánh giá chất lượng cuộc sống cha mẹ
Ngày làm: 18-08-2019
Câu 1: Tôi hài lòng với cuộc sống của mình
Câu 2: Tôi đã từng cảm thấy bị căng thẳng
Câu 3: Tôi thấy hạnh phúc và bằng lòng
Câu 4: Tôi thấy buồn phiền hoặc lo âu
Câu 5: Tôi thấy hài lòng với bản thân
Câu 6: Tôi thấy hài lòng với các mối quan hệ thân thiết của mình
Câu 7: Có người luôn ở bên khi tôi cần như bạn bè, gia đình và đồng nghiệp
Câu 8: Tôi hài lòng với đời sống xã hội của mình
Câu 9: Tôi hài lòng với cuộc sống gia đình của mình
Câu 10: Tôi hài lòng với tình hình tài chính của mình
Câu 11: Tôi hài lòng với nơi tôi đang sống
Câu 12: Tôi có đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu của mình
Câu 13: Tôi hài lòng với những gì mình đạt được
Câu 14: Tôi hài lòng với sức khỏe của mình
Câu 15: Tôi có lối sống lành mạnh
Câu 16: Tôi hài lòng với các hoạt động giải trí của mình
Câu 17: Vấn đề về sức khỏe cản trở tôi làm những điều mình muốn
Câu 18: Tôi cảm thấy tự chủ trong cuộc sống của mình
Câu 19: Tôi đặt ra và đạt được các mục tiêu trong cuộc sống của mình
Câu 20: Tôi có thể lập kế hoạch hành động và thực hiện theo để đạt mục tiêu
Câu 21: Tôi tự đưa ra các quyết định của mình
Câu 22: Tôi cảm thấy có lỗi
Câu 23: Tôi là một phần của cộng đồng
Câu 24: Tôi có thể nhận được sự trợ giúp tôi cần từ cộng đồng
Câu 25: Tôi có thể đến nơi tôi cần
Câu 26: Tôi cảm thấy an toàn trong cuộc sống thường ngày của mình
Câu 27: Tôi cảm thấy được tôn trọng trong cuộc sống thường ngày của mình
Câu 28: Tôi cảm thấy hài lòng với các dịch vụ sức khỏe sẵn có