×
×

Giới thiệu bộ công cụ theo dõi phát triển ASQ-3

Ngày cập nhật: 22/10/2021

ASQ – 3 là bộ câu hỏi về sự phát triển của trẻ từ 1 tháng tuổi đến 66 tháng tuổi, do các chuyên gia Đại học Oregon, Mỹ xây dựng và hoàn thiện trong hơn 40 năm qua. ASQ-3 được coi như tiêu chuẩn vàng để sàng lọc sự phát triển cho trẻ (2).

ASQ theo dõi sự phát triển của trẻ ở 5 lĩnh vực: giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, cá nhân xã hội, và giải quyết vấn đề, từ đó phát hiện các điểm mạnh cũng như các lĩnh vực mà trẻ cần hỗ trợ.

Trên trang web A365, cha mẹ và nhà chuyên môn có thể sử dụng bộ ASQ-3 phiên bản tiếng Việt đã được mua bản quyền để làm sàng lọc và theo dõi sự phát triển cho trẻ.

Sử dụng ASQ-3 để sàng lọc như thế nào?

Cha mẹ, cán bộ y tế, giáo viên mầm non và người chăm sóc trẻ khác đều có thể sử dụng ASQ-3 sàng lọc phát triển cho trẻ. Bạn sẽ chỉ cần 10-15 phút để hoàn thành bộ câu hỏi này. Thực hiện bộ câu hỏi này bạn cần:

  • Với mỗi câu hỏi, chọn một trong ba lựa chọn ‘có’ hay ‘thỉnh thoảng’, hay ‘chưa’ dựa theo mức độ làm được của trẻ. Trong đó ‘có’ nghĩa là trẻ thường xuyên thực hiện được, "Thỉnh thoảng" nghĩa là trẻ thỉnh thoảng mới thực hiện được hoạt đông và "chưa" nghĩa là trẻ chưa bao giờ thực hiện được hoạt động đó.
  • Với một số câu hỏi, bạn có thể cần thử một vài hoạt động đơn giản để khuyến khích trẻ chơi hay thực hiện các kỹ năng hàng ngày.


Hoàn thành ASQ-3

Sau khi bạn hoàn thành các câu hỏi, A365 sẽ giúp tính điểm và bạn sẽ có kết quả điểm ASQ-3 của trẻ. Nếu kết quả cho thấy trẻ đang phát triển bình thường thì bạn không cần phải lo ngại thêm điều gì và hãy quay lại làm bộ câu hỏi ASQ-3 cho trẻ ở các mốc tuổi tiếp theo khi trẻ lớn lên và học thêm những kỹ năng mới. Nếu trẻ có một số vấn đề với một số kỹ năng, bạn có thể sẽ được nhận một số gợi ý để hỗ trợ cho con bạn, hoặc đến các cơ sở y tế để có đánh giá chuyên sâu hơn.

Người chăm sóc chính là người bạn đồng hành với quá trình phát triển của trẻ. Hoàn thành công cụ ASQ-3 để sàng lọc phát triển, bạn có thể đảm bảo bước khởi đầu tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.

Nếu bạn có lo lắng liên quan đến sự phát triển của trẻ, bạn có thể thực hiện Bộ câu hỏi sàng lọc ASQ-3 theo 1 trong 2 cách sau:


Tài liệu tham khảo:

1. Squires J, Bricker Ages & Stages Questionnaires, Third Edition (ASQ-3). Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co; 2009.

2. Ages & Stages Questionnaires. Most Trusted and Used Screener [Internet]. Paul H. Brookes Publishing Co; 2009.

Ages & Stages Questionnaires ® and ASQ® are registered trademarks of Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. ASQ-3™, and the ASQ logos are trademarks of Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365

Follow us