×
×

Giới thiệu bộ công cụ sàng lọc nguy cơ tự kỷ M-CHAT-R

Ngày cập nhật: 22/10/2021

M-CHAT là gì? 

M-CHAT là bảng hỏi sàng lọc tự kỷ được thiết kế để giúp cha mẹ và người chăm sóc phát hiện tối đa các trường hợp có nguy cơ cần được chuyển gửi đánh giá chuyên sâu nhằm xác định có rối loạn phổ tự kỷ hay không. M-CHAT giúp sàng lọc tự kỷ cho trẻ từ 16 –30 tháng.

M-CHAT được giới thiệu bởi nhiều tổ chức có uy tín như Tổ chức Tự kỷ lên tiếng, Trung tâm phòng chống dịch bệnh Mỹ và sử dụng rộng rãi trên thế giới [1,2,3]. Tuy nhiên, cần luôn lưu ý rằng, do mục đích cơ bản của M-CHAT là phát hiện tối đa các trường hợp có nguy cơ bị rối loạn phổ tự kỷ, nên tỷ lệ dương tính giả rất cao. Nghĩa là không phải tất cả những trẻ em có điểm nguy cơ cao đều được chẩn đoán là rối loạn tự kỷ, mà kết quả của M-CHAT sẽ giúp cha mẹ và người chăm sóc có hành động kịp thời là đưa con đi đánh giá chuyên sâu. Đồng thời, bên cạnh M-CHAT cũng có một số các bộ công cụ sàng lọc tự kỷ khác dành cho cán bộ y tế, nhưng có thể phức tạp hơn, và không miễn phí như M-CHAT.

Nhằm hạn chế bớt dương tính giả, các tác giả đã chỉnh sửa bộ M-CHAT và phát triển thành: M-CHAT-R (Bảng hỏi sàng lọc tự kỷ đã chỉnh sửa) và M-CHAT-R/F (Bảng hỏi sàng lọc tự kỷ đã chỉnh sửa, kèm với phần Theo dõi). Đây là hai giai đoạn của sàng lọc nguy cơ tự kỷ. Cha mẹ và người chăm sóc trẻ được khuyến khích điền Bảng kiểm sàng lọc M-CHAT-R. Sau đó nếu kết quả M-CHAT-R chỉ ra là trẻ có nguy cơ, cán bộ y tế sẽ sử dụng Bảng kiểm M-CHAT-R/F với phần Theo dõi để khai thác thêm thông tin.

Ai phát triển M-CHAT? M-CHAT-R, M-CHAT-R/F?

Nhà tâm lý học thần kinh Diana Robins [4]; Deborah Fein và nhà tâm lý học lâm sàng Marianne Barton đã phát triển Bảng hỏi M-CHAT phiên bản gốc năm 1999. M-CHAT-R là phiên bản đã được chỉnh sửa của M-CHAT. Còn M-CHAT-R/F là bản đã chỉnh sửa, kèm với phần theo dõi sâu hơn. Cả 2 bản M-CHAT-R và M-CHAT-R/F đều được xây dựng năm 2009 và được phát hành vào tháng 12/2013 [5]. Với sự đồng ý của tác giả, A365 đã dịch M-CHAT-R và M-CHAT-R/F ra tiếng Việt và đưa vào sử dụng. [6]

M-CHAT-R là gì?

M-CHAT-R là phiên bản đã chỉnh sửa của M-CHAT và dành cho cha mẹ, người chăm sóc, nhà chuyên môn và được phát hành vào tháng 12/2013.

Ai có thể sử dụng M-CHAT-R?

Công cụ này được thiết kế để cha mẹ làm sàng lọc cho con tại nhà hoặc sàng lọc trong những đợt thăm khám sức khỏe định kỳ. Cán bộ y tế hoặc các nhà chuyên môn cũng có thể sử dụng bộ công cụ này nhằm đánh giá những nguy cơ mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Bạn có thể hoàn thành M-CHAT-R dưới 2 phút. Bạn có thể tải các tài liệu liên quan khác [5, 6].

M-CHAT-R/F là gì? (Bảng hỏi sàng lọc tự kỷ được chỉnh sửa, kèm với phần Theo dõi)

M-CHAT-R/F là Bảng hỏi sàng lọc tự kỷ cho trẻ có kèm với phần theo dõi (các câu hỏi phỏng vấn sâu thêm) nhằm có được kết quả sàng lọc chính xác hơn.

Ai có thể sử dụng M-CHAT-R/F?

M-CHAT-R/F được thiết kế để sử dụng cùng với M-CHAT-R. Trước tiên cha mẹ, hoặc cán bộ chuyên môn khác sẽ dùng Bảng kiểm M-CHAT-R để làm sàng lọc cho bé. Khi cha/mẹ hoặc cán bộ chuyên môn hoàn thành M-CHAT-R cần ghi lại điểm sàng lọc cho con. Nếu kết quả cho thấy trẻ ở nhóm giáp ranh (từ 3 – 7 điểm), cần có thêm thông tin để xác định, cán bộ y tế sẽ sử dụng Bảng kiểm M-CHAT-R/F để làm rõ các câu hỏi mà trẻ không đạt bằng công cụ M-CHAT-R. Phần Theo dõi này giúp đảm bảo kết quả chính xác hơn.

Nếu cha mẹ và cán bộ chuyên môn khác như giáo viên can thiệp sớm muốn sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ tự kỷ ở trẻ nhỏ từ 16-30 tháng tuổi, cha mẹ và nhà chuyên môn có thể thực hiện Bộ câu hỏi sàng lọc tự kỷ M-CHAT-R theo 1 trong 2 cách sau

Tài liệu tham khảo

1. Tự kỷ lên tiếng (Autism Speaks), Tự kỷ được chẩn đoán như thế nào? (How is Autism diagnosed).

2. Trung tâm phòng chống bệnh dịch Mỹ (CDC), Sàng lọc và chẩn đoán (tự kỷ) dành cho cán bộ y tế (Screening and Diagnosis for Healthcare Providers)

3. Fred Volkmar, MD, Matthew Siegel, MD, Marc Woodbury-Smith, MD, Bryan King, MD, James McCracken, MD, Matthew State, MD, PhD, and the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) Committee on Quality Issues (CQI), 2014, Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder, Journal of the American academy of child and adolescent psychyatry, volume 53, number 2, February 2014.

4. Drexel University. A.J. Drexel Autism Institute. Biography of Diana L. Robin, Ph.D. Philadelphia; 2000.

5. Robins DL, Fein D, Barton, M. M-CHAT RTM General Information. 2009.

6. Robins DL, Fein D, Barton, M. The modified checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-upTM (M-CHAT-R/F). 2009.

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365

Follow us