×

Chậm phát triển trí tuệ/Khiếm khuyết về trí tuệ

Ngày cập nhật: 01/08/2020

Định nghĩa: Chậm phát triển trí tuệ hoặc khiếm khuyết về mặt trí tuệ là những hạn chế chức năng về mặt trí tuệ và hành vi thích ứng, ví dụ như hạn chế trong giao tiếp, tự chăm sóc bản thân, hạn chế khi làm việc, học tập và kém kỹ năng xã hội. Những hạn chế này xuất hiện trước năm 18 tuổi. Đây là tình trạng thường đi kèm với những khuyết tật khác.

Nguyên nhân: Có một số nguyên nhân dẫn tới chậm phát triển trí tuệ: do di truyền, do chấn động hoặc thương tổn lên não bộ ở giai đoạn trước, trong hoặc sau sinh; nhiễm trùng não ở giai đoạn trước, trong hoặc sau sinh; trẻ phơi nhiễm các độc tố; trẻ bị thiếu dinh dưỡng hoặc bị bệnh về trao đổi chất.

Các khiếm khuyết và đặc điểm:

  • Hạn chế trong khi thực hiện các công việc hàng ngày;
  • Chậm đạt được các mốc phát triển bình thường như ở trẻ khác;
  • Có khó khăn với những khái niệm trừu tượng như thời gian, tiền tệ,…
  • Có khó khăn trong việc giải thích, giải quyết vấn đề và học tập;
  • Học và tiếp thu thông tin chậm;
  • Có khó khăn trong giao tiếp và hiểu những ẩn ý trong các cuộc trò chuyện;
  • Chỉ số thông minh (I.Q) dưới 70;
  • Khiếm khuyết về mặt trí tuệ có thể ở thể nhẹ, vừa và nặng. Cần phải có đánh giá chỉ số thông minh (I.Q) hoặc đánh giá nhận thức để có phân loại thích hợp;

2 ví dụ của chậm phát triển trí tuệ là Hội chứng Down bại não (Xem cụ thể ở bài Hội chứng Down và bài Bại não).

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365