Có rất nhiều trang mạng (websites/ hay trang web) cung cấp thông tin cho người tự kỷ, gia đình cũng như những người quan tâm, ủng hộ người tự kỷ. Chúng tôi sẽ gọi đó là những website về tự kỷ.

Bạn có thể gặp khó khăn trong việc đánh giá nội dung trang mạng về tự kỷ. Trong nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng các công cụ để đánh giá chất lượng của các trang mạng (Ví dụ như áp dụng bộ công cụ DISCERN tại http://www.discern.org.uk/original_discern_project.php). Từ bộ công cụ DISCERN, chúng tôi phát triển một danh sách câu hỏi dành cho người dùng không phải là nhà nghiên cứu để đánh giá chất lượng của các trang mạng mà họ tìm được. Chúng tôi hi vọng danh sách các câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu biết hơn để nhận diện được đâu là những trang mạng thực sự hữu ích. Nếu bạn đưa ra câu trả lời “không” cho nhiều câu hỏi trong danh sách này khi đánh giá một trang website, bạn có thể gửi những câu hỏi này tới người biên tập nội dung website đó, để họ có thể giải quyết vấn đề bạn đã nêu ra.

Người tự kỷ, các thành viên trong gia đình và những người hỗ trợ người tự kỷ đều có thể sử dụng những câu hỏi này. Nếu có thắc mắc liên quan tới danh sách các câu hỏi này, bạn vui lòng liên hệ Kate van Dooren qua email: k.vandooren@uq.edu.au

Các câu hỏi này được điều chỉnh bởi TS. Kate van Dooren (Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại Autism CRC, ĐH Queensland), TS Marita Falkmer (Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ tại Autism CRC, ĐH Curtin), và những cá nhân khác, bao gồm Ông Matthew Bennett (Nghiên cứu sinh tại ĐH Flinders), Cô Jacky Den Houting (Nghiên cứu sinh tại Autism CRC), và Ông Joel Wilson (Nhóm tư vấn nghiên cứu tự kỷ ĐH Curtin).

Các câu hỏi về các trang websites:

1. Nội dung của trang có đủ rõ ràng để bạn hiểu trang đó có thể giúp gì cho bạn không? (Gợi ý: ngôn ngữ sử dụng trên trang web có dễ hiểu không?)

2. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy danh sách các tài liệu tham khảo trong bài viết để xác định xem liệu các thông tin có dựa trên bằng chứng nghiên cứu khoa học không? (Gợi ý: tài liệu tham khảo bài viết thường xuất hiện ở cuối trang)

3. Bạn có tìm thấy thông tin về thời gian khi bài báo được viết không? (Gợi ý: kiểm tra phía cuối của trang website xem có thông tin về Năm)

4. Bạn có tìm thấy thông tin về thời gian tác giả xem lại bài viết để đảm bảo tính cập nhật của nó? (Gợi ý: xem phía cuối trang website kiểm tra thời gian tác giả chỉnh sửa bài viết)

5. Những thông tin trong bài viết có đặt nhu cầu của người tự kỷ lên hàng đầu?

6. Trang website có khuyến khích mọi người nói chuyện với người tự kỷ để hiểu nhu cầu của họ hơn là tự đưa ra các giả định về các nhu cầu của họ? (Ví dụ, website có thể khuyến khích trao đổi với một người tự kỷ về những nhu cầu giác quan của họ, hay là mặc định những nhu cầu đó là gì)

7. Trang website có liệt kê những rủi ro/nguy cơ có thể xảy ra nếu người đọc làm theo những gợi ý, lời khuyên trong bài viết không? (Gợi ý: Nếu những rủi ro này được báo lại từ một nguồn tin khác thì thông tin sẽ có ích hơn)

8. Trang website có liệt kê các lợi ích có thể xảy ra nếu người đọc làm theo các gợi ý, lời khuyên trong bài viết không? (Gợi ý: Nếu những lợi ích này được nhắc đến bởi một nguồn tin khác thì thông tin sẽ có ích hơn)

9. Trang website có cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không làm theo lời khuyên, gợi ý của họ không? (Gợi ý: trang website có thể chỉ ra các vấn đề về răng miệng nếu như bạn không đánh răng hàng ngày)

10. Các thông tin được đưa ra có cân nhắc tới các mặt khác nhau về cuộc sống và những trải nghiệm của người tự kỷ không? (Ví dụ: bạn bè, gia đình, chỗ ăn ở, việc làm, v.v…)

11. Trang website có đưa ra cho bạn danh sách đường dẫn (links) tới các trang thông tin hữu ích khác không?

Bạn đưa ra đáp án “Có” cho bao nhiêu câu hỏi?

Nếu số câu trả lời “” chiếm ít hơn một nửa số câu hỏi, bạn nên cân nhắc nội dung của website một cách kỹ lưỡng. Không có đủ thông tin để bạn tin tưởng nội dung của trang web này.

Ngày viết: Tháng 4, 2015

Ngày chỉnh sửa: Tháng 4, 2016

Tài liệu tham khảo:  Để truy cập vào Bộ công cụ DISCERN, hãy vào: http://www.discern.org.uk/index.php.

Chân thành cảm ơn Tiến sĩ Sheppard cho sự đóng góp của bà với bài viết này.

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365