Giúp trẻ phát triển kĩ năng

Một số hoạt động nhằm tăng cường sự phát triển cho trẻ

Mỗi lứa tuổi sẽ có các hoạt động thuộc 5 lĩnh vực phát triển, bao gồm: giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, giải quyết vấn đề và cá nhân – xã hội. Dưới đây là một số các hoạt động để cha mẹ, giáo viên … có thể chơi với trẻ và dạy cho trẻ học nhằm tăng cường sự phát triển của trẻ đã được chia theo lứa tuổi. Các cha mẹ hãy dựa vào độ tuổi và sự phát triển của con mình để lựa chọn ra các hoạt động phù hợp theo từng lứa tuổi.

Lứa tuổi 8-12 tháng tuổi.          Lứa tuổi 24 – 30 tháng tuổi.

Lứa tuổi 12-16 tháng tuổi.        Lứa tuổi 30 – 36 tháng tuổi.

Lứa tuổi 16-20 tháng tuổi.        Lứa tuổi 36 – 42 tháng tuổi.

Lứa tuổi 20-24 tháng tuổi.        Lứa tuổi 42 – 48 tháng tuổi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin trong phần này được lấy từ bộ tài liệu ASQ-3 Learning Activities với sự cho phép của nhà xuất bản Brookes Publishing

Ages & Stages Questionnaires®: A Parent-Completed Child Monitoring System, Third Edition (ASQ- 3™) Intervention Activities, Squires & Bricker. © 2009 and Vietnamese translation (pilot version 3.4) © 2014 Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. With permission of the publisher.