Khi đăng ký làm thành viên của website www.a365.vn, người dùng cần đọc rõ và tuân thủ theo các Điều khoản thành viên của chúng tôi.