Các giao dịch của người dùng với cá nhân, tổ chức đăng quảng cáo và các bên thứ ba khác trên hoặc được truy cập qua trang Web là vấn đề của riêng họ và bên thứ ba đó. A365.vn không kiểm soát nội dung hiển thị trên các trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi không cấp hoặc cho quyền sử dụng hoặc sao chép thông tin trên trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm pháp lí về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các giao dịch giữa người dùng và bên thứ ba.

Ngoài ra, chúng tôi có thể bao gồm bên thứ 3 hoặc cung cấp sản phẩm hoặc các dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm đối với các nội dung và hoạt động của các trang web liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính trung thực/ trong sạch của website và đón nhận mọi phản hồi về trang web.