Mọi câu hỏi về điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc việc xin cấp phép sử dụng nội dung bản quyền của website www.a365.vn vui lòng gửi đến đại diện của chúng tôi:

Địa chỉ: Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số

Số 48, ngõ 251/8 đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-3577 0261 (ấn máy lẻ 34) – Hotline: 0985 220 391- Fax : 84-4-3577 0260.

Email: tthien@ccihp.org