Yếu tố tiên quyết cho sự thành công của chương trình can thiệp đó là việc tạo ra được các cơ hội học hiệu quả cho trẻ, về cả số lượng và chất lượng. Về số lượng, trong can thiệp sớm, mục tiêu là tạo ra được càng nhiều cơ hội học cho con trong thời gian của con, thông qua hoạt động chơi, làm việc nhà, chăm sóc bản thân, v.v. Về chất lượng, để có thể cải thiện được kỹ năng của mình khi dạy con ở nhà, bố mẹ nên tự đánh giá các hoạt động trong ngày, và tự trả lời các câu hỏi:

– Mục tiêu học mình muốn dạy con là gì?

– Cách thực hiện hôm nay có điểm gì tốt để giúp đạt được mục tiêu đó?

– Nếu làm lại ngày mai, sẽ sửa những điểm nào để con học hiệu quả hơn.

Dưới đây là một ví dụ về cách tự đánh giá để phụ huynh có thể rút kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng.

Tải ví dụ tại đây.

Nếu muốn, phụ huynh có thể tải bảng trống tại đây để tự đánh giá.

Nếu được, tốt nhất là phụ huynh có thể trao đổi thêm với giáo viên ở trường, hoặc tham gia các khóa tập huấn dành cho phụ huynh để có thêm tư vấn, hỗ trợ khách quan từ các nhà chuyên môn, đặc biệt là ở giai đoạn bắt đầu can thiệp.