Clip hướng dẫn cha mẹ và cán bộ y tế áp dụng chiến lược can thiệp:

Các bạn đã cùng A365 đi qua từng chiến lược can thiệp trong 7 chiến lược can thiệp. Những chiến lược này vô cùng hữu ích để giúp bạn và con tương tác tốt hơn. Bao gồm:

  1. Ngang tầm trẻ
  2. Nương theo sở thích của trẻ
  3. Nói chuyện ngắn gọn rõ ràng
  4. Đưa ra lựa chọn phù hợp
  5. Chơi luân phiên cùng trẻ
  6. Bắt chước
  7. Sắp xếp môi trường phù hợp

Việc linh hoạt sử dụng cả 7 chiến lược can thiệp này sẽ giúp các phụ huynh thu hút và dạy con các kỹ năng mới, duy trì các kỹ năng con đã học được. Trong các đoạn video minh họa bố mẹ sẽ thấy việc linh hoạt sử dụng các kỹ năng này giúp con học giải quyết tình huống, dạy nhận thức (đếm, nhận biết màu sắc, v.v.)

Để vận dụng linh hoạt 7 chiến lược này trong tự nhiên đòi hỏi sự rèn luyện thường xuyên. Bố mẹ có thể tải bảng tự đánh giá để tham khảo tại đây. Tốt nhất trong giai đoạn đầu can thiệp, các phụ huynh nên tìm thêm sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn để có được góp ý trực tiếp về kỹ năng can thiệp tại nhà của mình, và duy trì sự kết hợp chặt chẽ với trường học của con để có sự thống nhất trong mục tiêu can thiệp.