Bước 2 là đánh giá toàn diện của một nhóm đa ngành. Nhóm này bao gồm các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau như bác sĩ nhi, bác sĩ tâm thần nhi, chuyên gia tâm lý, chuyên gia trị liệu hoạt động (OT), trị liệu vận động, trị liệu ngôn ngữ, nhân viên công tác xã hội. Các chuyên gia sẽ quan sát, đánh giá ở nhiều lĩnh vực khác nhau, sử dụng các công cụ chuyên sâu ví dụ như ADOS, ADI-R, CARS, và các hướng dẫn chẩn đoán như DSM-IV, DSM-V, và ICD-10. Các chuyên gia trao đổi thảo luận để đưa ra được kết luận trẻ có tự kỷ hay không, cũng như đánh giá được các điểm mạnh và khiếm khuyết của trẻ trong từng lĩnh vực để xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp [3].

Bên cạnh đó, trẻ có thể cần làm một số xét nghiệm như đo thính lực, điện não đồ, xét nghiệm gen, xét nghiệm sinh hoá để loại trừ nguyên nhân khác hay phát hiện các vấn đề sức khoẻ đi kèm theo.

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365