HƯỚNG DẪN NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ SỬ DỤNG A365 LÀM SÀNG LỌC

CHA MẸ CÓ THỂ LÀM GÌ TRONG TRANG SÀNG LỌC

Không cần đăng ký tài khoản, người dùng cũng có thể làm ASQ để sàng lọc phát triển cho trẻ và MCHAT để sàng lọc tự kỷ, tuy nhiên để quản lý thông tin nhiều trẻ và lưu lại các bài sàng lọc của trẻ 1 cách có hệ thống thì người dùng cần đăng ký tài khoản.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN SÀNG LỌC (CÓ ĐĂNG KÝ SÀNG LỌC)

Bước 1: Đăng ký tài khoản. Xem hướng dẫn tại đây..

Bước 2: Đăng nhập tài khoản vừa đăng ký.

Bước 3: Đăng ký trẻ, điền đầy đủ các thông tin

Bước 6: LÀM ASQ để sàng lọc phát triển cho trẻ hoặc LÀM MCHAT để sàng lọc tự kỷ cho trẻ

Bước 7: Trả lời câu hỏi và nhận kết quả.

Lưu ý: 1 tài khoản người chăm sóc trẻ chỉ có thể làm sàng lọc cho tối đa 6 trẻ.