ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN A365

Nếu có tài khoản trên a365 bạn có thể:

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN A365

Bước 1. Ấn vào “Đăng ký” trên trang chủ và điền đầy đủ thông tin

Bước 2: Sau khi  ấn tiếp tục, bạn sẽ nhận được thông báo: “Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công tài khoản, vui lòng vào email để kích hoạt”

Bước 3: Vào email bạn vừa sử dụng để đăng ký. Mở email kích hoạt do a365@ccihp.org gửi và kích hoạt tài khoản.