Câu hỏi thường gặp

Tôi đăng ký tài khoản như thế nào

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN A365

Nếu có tài khoản trên a365 bạn có thể:

  • Thực hiện sàng lọc, phát hiện nguy cơ chậm phát triển và tự kỷ của trẻ ở độ tuổi từ 9 đến 48 tháng.
  • Làm can thiệp cho trẻ

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

  • Có email chưa từng đăng ký trên a365
  • Có số điện thoại

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN A365

Bước 1. Ấn vào “Đăng ký” trên trang chủ và điền đầy đủ thông tin

  • Ấn vào Tôi đồng ý các điều khoản, điều kiện của công ty về quy định đăng ký tài khoản

Bước 2: Sau khi  ấn tiếp tục, bạn sẽ nhận được thông báo: “Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công tài khoản, vui lòng vào email để kích hoạt”

Bước 3: Vào email bạn vừa sử dụng để đăng ký. Mở email kích hoạt do a365@ccihp.org gửi và kích hoạt tài khoản.