Ở độ tuổi này, hầu hết trẻ làm được những điều sau:

Về mặt xã hội/cảm xúc:

 • Muốn làm hài lòng bạn bè;
 • Muốn giống các bạn;
 • Có vẻ chấp nhận các quy định hơn;
 • Thích hát, nhảy và hoạt động;
 • Nhận biết về giới tính;
 • Có thể nói được cái gì là thật và cái gì là tưởng tượng;
 • Thể hiện sự độc lập hơn (ví dụ, có thể tự sang nhà hàng xóm chơi  {vẫn cần người lớn giám sát});
 • Thỉnh thoảng rất đòi hỏi và thỉnh thoảng rất hợp tác.

Về mặt ngôn ngữ/giao tiếp:

 • Nói rất rõ.
 • Kể một câu chuyện đơn giản, dùng câu đầy đủ.
 • Sử dụng thì tương lại, ví dụ: “Bà ngoại sẽ ở đây”.
 • Nói tên và địa chỉ.

Nhận thức (học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề):

 • Đếm đến 10 hoặc hơn;
 • Có thể vẽ người với ít nhất 6 bộ phận cơ thể;
 • Có thể viết một vài chữ cái hoặc chữ số;
 • Vẽ theo hình tam giác hoặc các dạng hình học khác;
 • Biết về những thứ được sử dụng hàng ngày, như tiền hoặc thức ăn.

Vận động / phát triển thể chất:

 • Đứng trên một chân trong vòng 10 giây hoặc lâu hơn;
 • Nhảy lò cò, có thể nhảy xa;
 • Có thể lộn nhào;
 • Sử dụng dĩa và thìa và thỉnh thoảng dùng dao ăn.
 • Có thể sử dụng nhà vệ sinh một mình;
 • Đánh đu và trèo.

Hãy nói chuyện sớm với bác sĩ hoặc làm bộ câu hỏi sàng lọc phát triển ASQ-3 nếu con bạn:

 • Không thể hiện nhiều kiểu cảm xúc;
 • Có hành vi thái quá (thường là sợ hãi, hung hăng, xấu hổ hay buồn);
 • Thường thu mình và không chủ động;
 • Dễ dàng bị phân tâm, không tập trung vào một hoạt động quá 5 phút;
 • Không đáp ứng lại với người, hoặc chỉ đáp ứng hời hợt;
 • Không nói được cái gì là thật và cái gì là tưởng tượng;
 • Không chơi nhiều loại trò chơi và hoạt động;
 • Không nói được tên và họ;
 • Không sử dụng đúng thì quá khứ hoặc số nhiều;
 • Không nói về các hoạt động hàng ngày hoặc chuyện xảy ra;
 • Không vẽ tranh;
 • Không đánh răng, rửa tay hoặc không tự cởi quần áo mà không cần trợ giúp;
 • Mất đi những kỹ năng đã từng làm được.

Tài liệu tham khảo:

Centers for Disease Control and prevention. USA; 2015. Learn the Signs. Act Early.

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365