Ở độ tuổi 2 tháng tuổi, hầu hết trẻ làm được những điều sau:

Về mặt xã hội/cảm xúc:

Về mặt ngôn ngữ/giao tiếp:

Nhận thức (học, suy nghĩ, giải quyết vấn đề):

Vận động / phát triển thể chất:

Hãy nói chuyện sớm với bác sĩ hoặc làm bộ câu hỏi sàng lọc phát triển ASQ-3 nếu con bạn:

Tài liệu tham khảo: 

Centers for Disease Control and prevention. USA; 2015. Learn the Signs. Act Early.

Không được phép sử dụng video và các bài viết trên trang a365.vn mà chưa có sự đồng ý từ a365